Filtry
-
-
-

Regulamin

1. Serwis turboportal.pl jest serwisem ogłoszeń motoryzacyjnych.

2. Ogłoszenia płatne są według cennika:

- ogłoszenie zwykłe 4-tygodniowe - darmowe (tylko dla osób prywatnych)
- ogłoszenie zwykłe 4-tygodniowe - 9 zł netto

- ogłoszenie wyróżnione 4-tygodniowe - 15 zł netto
- ogłoszenie wyróżnione 12-tygodniowe - 40 zł netto 
- ogłoszenie wyróżnione 52-tygodniowe - 150 zł netto 

- top ogłoszenie nr 1 - 70 zł netto za tydzień emisji
- top ogłoszenie nr 2 - 65 zł netto za tydzień emisji 
- top ogłoszenie nr 3 - 60 zł netto za tydzień emisji 
- top ogłoszenie nr 4 - 55 zł netto za tydzień emisji 
- top ogłoszenie nr 5 - 50 zł netto za tydzień emisji 

- pakiet 10 ogłoszeń wyróżnionych 4-tygodniowych - 75 zł netto 

- abonament miesięczny - 90 zł netto
- abonament półroczny - 500 zł netto
- abonament roczny - 900 zł netto

3. Użytkownik podając w treści ogłoszenia swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności serwisu.

4. Przy dodawaniu ogłoszenia wymagane jest podanie adresu email, który nie ukazuje się bezpośrednio przy ogłoszeniu. Przy ogłoszeniu dostępny jest tylko formularz kontaktowy, który wysyła wiadomość na podany e-mail.

5. Serwis turboportal.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń naruszających dobra osobiste osób trzecich, ogłoszeń zawierających wulgaryzmy, ogłoszeń łamiących prawa autorskie oraz propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki, a także ogłoszeń nie mających związku z motoryzacją.

6. Serwis turboportal zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

7. Serwis turboportal zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, typu oraz tytułu ogłoszenia.

8. Serwis turboportal.pl nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń.

9. Serwis turboportal.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ofertami.

10. Postępowanie reklamacyjne:

- użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

- reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@turboportal.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: pless-intermedia, ul. Bielska 10, 43-200 Pszczyna z dopiskiem "reklamacja turboportal.pl".

- reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z ogłoszeniem, adres URL ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

- jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, firma pless-intermedia przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

- firma pless-intermedia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.

11. Właścicielem serwisu turboportal.pl jest firma pless intermedia

43-200 Pszczyna
ul. Bielska 10
tel. 32 212-88-93
biuro@turboportal.pl
NIP: 638-153-18-77

12. Serwis turboportal.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.

1. Serwis turboportal.pl jest serwisem ogłoszeń motoryzacyjnych.

2. Ogłoszenia płatne są według cennika:


- ogłoszenie zwykłe - 1,22 zł brutto (płatność SMS)
- ogłoszenie wyróżnione - 3,66 zł brutto (płatność SMS)
- ogłoszenie zwykłe roczne - 48,80 zł brutto (płatność on-line)
- ogłoszenie wyróżnione roczne - 244 zł brutto (płatność on-line)
- pakiet 50 ogłoszeń zwykłych - 40zł netto (płatność on-line)
- pakiet 25 ogłoszeń wyróżnionych - 50zł netto (płatność on-line)


 


3. Ogłoszenia zamieszczane są na okres:

- ogłoszenie zwykłe - 4 tygodnie
- ogłoszenie wyróżnione - 2 tygodnie 

4. Wpisując dane osobowe w serwisie turboportal.pl użytkownik zgadza się na publikowanie ich w sieci Internet, w szczególności w seriwsie turboportal.pl.


5. Przy dodawaniu ogłoszenia wymagane jest podanie adresu email, który nie ukazuje się bezpośrednio przy ogłoszeniu. Przy ogłoszeniu dostępny jest tylko formularz kontaktowy, który wysyła wiadomość na podany e-mail.

6. Serwis turboportal.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń naruszających dobra osobiste osób trzecich, ogłoszeń zawierających wulgaryzmy, ogłoszeń łamiących prawa autorskie oraz propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki, a także ogłoszeń nie mających związku z motoryzacją.

7. Serwis turboportal.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

8. Serwis turboportal.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, typu oraz tytułu ogłoszenia.

9. Serwis turboportal.pl nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń.

10. Serwis turboportal.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ofertami.

11. Właścicielem serwisu turboportal.pl jest firma pless intermedia

43-200 Pszczyna
ul. Batorego 27
tel. 032 212-88-93
fax 032 757-05-99
biuro@turboportal.pl

12. Serwis turboportal.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.