Filtry
-
-
-

Do czego służy karta kierowcy, a do czego tachograf

Materiał partnera:

Czas pracy kierowcy jest istotny nie tylko dla pracodawcy -należny pamiętać, że przestrzeganie ustalonych przepisami norm czasu pracy sprawdzane jest także podczas kontroli drogowych. Za naruszanie przepisów grożą dotkliwe kary.To zrozumiałe, ponieważ w grę wchodzi nie tylko ochrona praw pracowniczych kierowcy, ale i troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Do czego służy karta kierowcy, do czego tachograf


Jak rejestrowany jest czas pracy kierowcyDo rejestracji czasu pracy kierowcy wykorzystywany jest tachograf oraz karta kierowcy. Podczas jazdy powinna ona być wsunięta w szczelinę tachografu.

Pomocne są również dodatkowe systemy wykorzystujące łączność satelitarną, GSM oraz czujniki w samochodach. To tak zwana telematyka, służąca zdalnemu monitorowaniu flot samochodowych i poszczególnych pojazdów. Bardzo szczegółowe dane o zachowaniu kierowcy i stanie pojazdu są rejestrowane i przesyłane na serwer, do których dostęp ma pracodawca.

Czym jest tachograf i do czego służyTachograf jest urządzeniem pomiarowym, rejestrującym drogę przejechaną przez pojazd, czas przebywania kierowcy za kierownicą, dyżuru oraz wypoczynku. Pobiera on sygnał z impulsatora, nazywanego czujnikiem ruchu. Od 2012 roku muszą to jednak być co najmniej dwa źródła, ponieważ zdarzały się przypadki stosowania w pojazdach elektronicznych urządzeń wyłączających impulsator, a tym samym uniemożliwiających rejestrację rzeczywistego czasu pracy.

Tachografy muszą być instalowane w pojazdach przeznaczonych do przewozu rzeczy i osób, ale są od tej zasady liczne wyjątki. Obowiązek ten nie dotyczy np. pojazdów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony oraz oraz samochodów przeznaczonych do przewozu maksymalnie 9 osób. Nie instaluje się tachografów m.in. w pojazdach rolniczych ani należących do Sił Zbrojnych, jak również w samochodach pomocy drogowej.

tachograf


Jeśli tachograf, to i karta kierowcyO ile tachograf jest urządzeniem pomiarowym, wyposażonym w pamięć, o tyle karta kierowcy jest jego identyfikatorem oraz nośnikiem danych. Tachograf zapisuje na niej informacje zgromadzone w czasie eksploatacji pojazdu.

Karta kierowcy wydawana jest na pięć lat i nie może przekroczyć okresu ważności prawa jazdy. Jest to karta imienna, ze zdjęciem oraz danymi osobowymi kierowcy. Każdy kierowca może mieć tylko jedną kartę. Posługiwanie się cudzą kartą jest zabronione.

tachograf


Rozliczanie czasu pracy kierowcówDane zgromadzone w pamięci tachografu oraz na karcie kierowcy służą do rozliczania czasu pracy kierowcy, w tym także do sprawdzania, czy wypoczywał on z wymaganą częstotliwością oraz tak długo, jak nakazują to przepisy. Chodzi tu przede wszystkim o to, by po drogach jeździli kierowcy dostatecznie wypoczęci i skoncentrowani.

Za dokumentację i jej przechowywanie odpowiedzialny jest pracodawca zatrudniający kierowców. Nie jest to jednak zadanie łatwe i wymaga odpowiedniej wiedzy i oprogramowania. Jak wynika z prowadzonych kontroli, wiele przedsiębiorstw po prostu sobie z tym nie radzi. Z pomocą przychodzą wyspecjalizowane firmy, jak np. Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców - ocrk.pl.

Za przekraczanie czasu pracy kierowcy grożą kary, ale dotyczy to sytuacji, w której złamanie przepisów było nieusprawiedliwione. Są bowiem okoliczności, w których kierowca może spędzić za kierownicą nieco dłużej czasu, niż pozwalają na to przepisy. Można o tym przeczytać w tekście ?Przekroczenie czasu pracy kierowcy. Jak uniknąć kar??. Przekroczenie czasu pracy może być niekiedy uznane za działanie w celu ochrony osób, ładunku lub pojazdu. Warto wiedzieć, jak z tej możliwości skorzystać.