Filtry
-
-
-

Ubezpieczenie OC dotyczy każdego właściciela pojazdu

Materiał partnera:

Ubezpieczenie OC dotyczy każdego właściciela pojazdu. Niestety albo na szczęście, nie możemy przed tą płatnością uciec. Ostatnie podwyżki cen obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu zmusiły część kierowców do przyjrzenia się płaceniu w ratach. Jak zapłacić OC w transzach?

Wiadomo nie od dziś, że płacenie za jakikolwiek towar czy usługi w transzach powoduje, iż koszt samej usługi wzrasta. Zazwyczaj o kilka procent wartości, ponieważ zarządzanie płatnościami ratalnymi generuje obciążenie dla firm.

Ubezpieczenie OC dotyczy każdego właściciela


OC na raty nie zawsze oznacza to samo!Kwoty opłat za obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu są wyliczane przez każdego z ubezpieczycieli niezależnie. Z tego powodu warto, zanim zdecydujemy się na zakup polisy w ratach, dobrze rozeznać się w rynku ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC samochodu możesz zakupić na https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/oc/.

Polisa OC zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest obowiązkowa, ma też taki sam zakres u wszystkich ubezpieczycieli.Gdzie kupić OC na raty? Jeśli chcemy znaleźć najtańszą ofertę najlepiej skorzystać z kalkulatorów OC, które wskażą nam kwoty za ubezpieczenie i na ich podstawie będziemy w stanie oszacować, która z ofert jest dla nas najbardziej korzystna. Jeśli jednak nawet najtańsza oferta nie jest dla nas możliwa do opłacenia jednorazowo, należy przyjrzeć się płatnościom na raty. Płatności w transzach nie zawsze są dużo droższe. Możemy bowiem wybrać liczbę rat. Przy płatności za całość ubezpieczenia w 2 ratach, kwota ta będzie się niewiele różnić od tej zapłaconej w jednej transzy. Sytuacja zmienia się jednak w momencie, gdy decydujemy sie na większa liczbę rat, na przykład cztery. Płatność co kwartał powoduje podniesienie kwoty opłat nawet o 30%. Na taki zakup OC decydują się najczęściej młodzi kierowcy, dla których zapłata całości polisy jednorazowo stanowi znaczący wydatek w budżecie domowym.

Jak rozsądnie kupić OC na raty?Decydując się na płatność w transzach warto wziąć pod uwagę zakup pakietu ubezpieczeń wraz z OC. W takich wypadkach ubezpieczyciele pozwalają rozłożyć raty na dwanaście miesięcy i dodatkowo oferują korzystne ceny przy zakupie kilku polis. Zawsze należy opłacić pierwszą składkę przed rozpoczęciem obowiązywania ubezpieczenia. Można ją opłacić przelewem na poczcie, przelewem bankowym, poprzez płatności online czy też punktami Payback. Część zakładów ubezpieczeniowych pozwala na zmianę liczby rat już podczas trwania polisy. Klienci często decydują się na taką zmianę, jeśli ich sytuacji finansowa uległa znacznej poprawie i w ten sposób unikają płacenia dodatkowych opłat.

Jeśli zapomnisz zapłacić raty, tracisz ubezpieczenie OC?Nie. Zakład ubezpieczeniowy, któremu nie przekazałeś w terminie składki nie może wypowiedzieć ci umowy ubezpieczenia. W wypadku kolizji wszystkie opłaty weźmie na siebie ubezpieczyciel. Należy pamiętać, że jazda bez ważnej polisy OC to kara nawet 4500 złotych. Zakład ubezpieczeniowy nie jest jednak bezradny. Brak wpłat jest traktowany jako niewywiązanie się z umowy i może skutkować wpisaniem do rejestru dłużników i komornikiem, który ściągnie należności. Doprowadzenie do takiej sytuacji skutkować może odmową kredytu w bankach, które z uwagą studiują historię kredytową potencjalnych klientów i nie udzielają im pożyczek, gdy widzą osobę wpisaną do rejestru dłużników.

Tylko ubezpieczenie OC nie może zostać wypowiedziane z powodu braku zapłaty. Pozostałe polisy takie jak NNW, autocasco i AC nie obowiązują, jeśli nie uiścisz opłaty w terminie.

OC na raty a sprzedaż pojazduJeżeli w czasie trwania ubezpieczenia OC podejmiemy decyzję o sprzedaży auta to my - sprzedający musimy poinformować zakład ubezpieczeniowy o zdobyciu samochodu. Po zbyciu pojazdu może wypadać kolejna transza opłat za ubezpieczenie. Jeśli zapomnimy poinformować ubezpieczyciela możemy albo poprosić nowego właściciela pojazdu o zapłatę, albo zapłacić transzę i domagać się zwrotu 50% kwoty raty ubezpieczenia. Dlaczego tylko połowy? Ponieważ według ustawy zarówno obecny, jak i były właściciel, który nie zgłosił faktu sprzedaży pojazdu, odpowiadają solidarnie za zapłatę OC. Możemy też sprzedać pojazd po opłaceniu transzy i zgłosić ten fakt zakładowi ubezpieczeń, jednak kwotę za "niewykorzystaną składkę" otrzymamy wyłącznie w momencie wypowiedzenia umowy przez kolejnego właściciela samochodu.

OC na raty a zakup pojazdu
Pierwszą i podstawową zasadą w takim wypadku powinno być: nie ufaj! To oczywiście nie jest tak, że zakładamy złą wolę wszystkich sprzedających pojazdy, czasem błędy pojawiają się przez stres i nieuwagę, jednak dla kupującego mogą mieć poważne konsekwencje. Miej ograniczone zaufanie do osób, które twierdzą, że opłaciły wszystkie dotychczasowe składki w ratach - poproś o potwierdzenia wpłat. Jeżeli zaś ubezpieczenie opłacone jest w całości możliwe, że nie trzeba będzie dopłacać nic do polisy. Firma ubezpieczeniowa może po zmianie właściciela pojazdu przeliczyć składkę, ale nie jest to obowiązkowe.

Kupiłeś niekorzystne OC - zrezygnuj!Przy zakupie OC często decydującym czynnikiem jest cena. Jeśli zdecydujemy się na polisę i ją płacimy, a po tygodniu okaże się, że przepłaciliśmy, możemy się wycofać. Każdy konsument ma 30 dni od momentu zakupu na odstąpienie od umowy. Z opłaty zostanie naturalnie potrącona kwota za czas, w którym faktycznie korzystałeś z wykupionego ubezpieczenia. Ta część składki nie zostanie ci zwrócona, natomiast pozostała kwota wróci na twoje konto.

OC na raty i złomowanie pojazduJeśli składka za OC została opłacona za cały rok z góry i jesteś zmuszony zezłomować pojazd musisz wyrejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji. Jeśli to zrobisz z dokumentami powinieneś udać się do ubezpieczyciela po zwrot składki za okres, w którym pojazd już nie będzie uczestniczył w ruchu drogowym. W przypadku ratalnych opłat sytuacja ma się podobnie, ale tylko do czasu wpłaty kolejnej transzy za ubezpieczenie OC. Zwrot składki liczy się za każdy dzień, gdy nie korzystałeś już z ochrony pojazdu. Przepisy dotyczące podziału składki na okresy miesięczne, a nie dzienne, już nie obowiązują.