Filtry
-
-
-

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)?

Materiał partnera:

Każdy kierowca jest zobowiązany do posiadania podstawowego ubezpieczenia OC, z którego korzysta się między innymi w sytuacji, gdy bierzemy udział w wypadku. Jego brak może zostać zauważony przez instytucję zwaną UFG. Czym się ona zajmuje i w jaki sposób może nas kontrolować? Jaką karę mogą otrzymać właściciele pojazdów za brak właściwego i aktualnego ubezpieczenia?

Źródło: unsplash.com


1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - czym jest?
2. Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?
3. Czy można sprawdzić ważność OC w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym?
4. Egzekwowanie OC w ubezpieczeniach obowiązkowych dla posiadaczy pojazdów mechanicznych - jak zachodzi?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - czym jest?Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną do życia na mocy ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. Jest tworzony przez polskie oraz zagraniczne towarzystwa ubezpieczeń, a jego zadaniem jest wykonywanie treści ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, potocznie nazywanej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Najważniejszym działaniem UFG jest ochrona osób, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Dzieje się to poprzez zabezpieczenie roszczeń powstałych w wyniku zdarzenia z obowiązkowego ubezpieczenia, jak na przykład samochodowe OC - Fundusz wypłaca odszkodowanie, jeżeli nie ma polisy z której można by je ściągnąć. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie wypowiadamoc.pl.

Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?UFG ma wiele różnych funkcji, jednak jego najistotniejszym zadaniem jest zadbanie, abyśmy otrzymali należne odszkodowanie, jeżeli zostaniemy poszkodowani w wypadku, a sprawca nie posiada ważnej umowy ubezpieczenia. Fundusz wypłaca je za szkody na osobie oraz w mieniu. Poza tym jego zadaniem jest również wypłacanie odszkodowań w sytuacji, gdy dane towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość. W przypadku uszczerbku na zdrowiu zawsze otrzymamy sto procent kwoty, która nam przysługuje. Pełnego odszkodowania za szkodę w mieniu nie uzyskamy w sytuacji, gdy sprawcą jest niezidentyfikowany kierowca - w takim wypadku zostanie ono pomniejszone o równowartość 300 euro.

Czy można sprawdzić ważność OC w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym?Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może kontrolować i sprawdzać, czy kierowca nie uchyla się od obowiązku ubezpieczenia. Instytucja ta ma prawo żądać informacji, czy posiadamy aktualne, obligatoryjne ubezpieczenie OC ppm, podobnie jak Policja czy Straż Graniczna. Jeżeli zostaniemy złapani na braku posiadania OC, Fundusz może nałożyć na nas jedną z następujących kar:
  • samochód osobowy: od 1204 do 6020 zł, zależnie od tego, jak długo brakuje nam polisy (do 3 dni, 4-14 dni lub powyżej 14 dni);
  • samochód ciężarowy: od 1806 do 9030 zł;
  • inny pojazd: od 201 do 1003 zł.


Brak ubezpieczenia OC może być dla nas również bardzo dotkliwy w sytuacji, gdy w tym czasie będziemy uczestnikami, a w szczególności sprawcami jakiegokolwiek wypadku.

Egzekwowanie OC w ubezpieczeniach obowiązkowych dla posiadaczy pojazdów mechanicznych - jak zachodzi?UFG kontroluje to, czy posiadamy ważne ubezpieczenie OC poprzez system informatyczny zwany elektronicznym policjantem. Korzysta z niego wiele instytucji, które posiadają informacje na temat kierowców i ich pojazdów: Policja, urzędowe wydziały rejestracji pojazdów czy Inspekcja Transportu Drogowego. Dzięki systemowi pracownik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego może bez problemu sprawdzić, czy posiadamy polisę oraz do kiedy jest ona ważna. Więcej na https://wypowiadamoc.pl/ufg-co-to-jest-czy-zawsze-wykryje-brak-oc.