Filtry
-
-
-

Wskaźnik P/E w inwestycjach giełdowych

Materiał partnera:

Do najprostszych, a zarazem najczęściej używanych wskaźników analizy fundamentalnej, należy między innymi proporcja ceny akcji do zysku, czyli P/E. Jak działa ten wskaźnik, co wpływa na jego wartość i jak wykorzystać go w strategii inwestycyjnej?

Wskaźnik P/E w inwestycjach giełdowych


Jak liczy się wskaźnik P/E?Podstawowy wzór na obliczenie P/E jest bardzo prosty - wystarczy podzielić cenę akcji danej spółki (P - „price”) przez zysk przypadający na pojedynczą akcję (E lub EPS - „earnings per share”). Pierwszą z potrzebnych wartości możemy z łatwością znaleźć na portalach zajmujących się finansami lub bezpośrednio ze stron internetowych giełd, jednak druga z nich może być nieco cięższa do określenia.

EPS można obliczyć, dzieląc różnicę pomiędzy zyskiem netto spółki a wypłaconymi dywidendami przez sumę wszystkich akcji. Wartość EPS często podaje się jako TTM, czyli „trailing twelve months” - są to wyniki firmy z ostatnich dwunastu miesięcy. Alternatywnym sposobem jest zaczerpnięcie informacji prosto z raportów finansowych spółki.

Co wpływa na wartość P/E?To wskaźnik, którego wartość zmienia się zarówno ze względu na działania inwestorów, jak i w wyniku działań spółki. Znaczenie mają zatem kwestie takie jak wzrost lub spadek przychodów, marże zysków czy stopień ryzyka dotyczącego danej firmy w oczach rynku. Do tego dochodzą również czynniki wpływające na cały rynek, na przykład stopy procentowe. Warto przy tym zaznaczyć, że największych zmian wartości P/E możemy spodziewać się w okolicach daty publikacji raportu finansowego spółki.

Wskaźnik P/E a inwestowanieZe względu na łatwość zarówno wyliczenia, jak i interpretacji wskaźnik ten jest szeroko stosowany przez początkujących i doświadczonych inwestorów. Kolejną zaletą jego wykorzystania jest możliwość porównania wyników akcji spółki z innymi firmami z danego sektora lub nawet z szerszym rynkiem, na przykład z indeksami giełdowymi. Warto jednak pamiętać, by zwrócić uwagę także na inne wskaźniki - znajdź więcej informacji tutaj, by przygotować skuteczną strategię inwestycyjną.

Jak interpretować wskaźnik P/E? Obliczenie stosunku ceny akcji do zysku daje nam przede wszystkim informacje o tym, ile inwestorzy są w stanie zapłacić za udziały w danej spółce na podstawie jej wyników. Wysoka wartość P/E może sugerować, że firma jest wyceniana zbyt wysoko; przy niższym wyniku „płacimy” mniej za potencjalny zysk spółki. Samo P/E często nie dostarcza jednak wystarczających danych, by podjąć odpowiednią decyzję w kwestii sprzedaży lub zakupu akcji - warto wziąć pod uwagę również m.in. potencjał wzrostu. Kolejną przydatną informacją będzie wartość fundamentalna, ze względu na fakt, że P/E pozwala określić jedynie rynkową wycenę akcji spółki w danym momencie.